สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5163' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5160,22665,11660,11659,11654,11658,5164,11664,11656,11821,11652,5161,11653,5162,11331,11824,11838,5158 Array ( [0] => 5160 [1] => 22665 [2] => 11660 [3] => 11659 [4] => 11654 [5] => 11658 [6] => 5164 [7] => 11664 [8] => 11656 [9] => 11821 [10] => 11652 [11] => 5161 [12] => 11653 [13] => 5162 [14] => 11331 [15] => 11824 [16] => 11838 [17] => 5158 )