สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5162' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11664,5164,11660,5160,11653,5159,11823,11820,11837,11652,11838,11824,5163,11658,11822,22665,5158,11654 Array ( [0] => 11664 [1] => 5164 [2] => 11660 [3] => 5160 [4] => 11653 [5] => 5159 [6] => 11823 [7] => 11820 [8] => 11837 [9] => 11652 [10] => 11838 [11] => 11824 [12] => 5163 [13] => 11658 [14] => 11822 [15] => 22665 [16] => 5158 [17] => 11654 )