สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5162' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11652,11820,11838,11664,5161,11837,5159,11331,11660,5160,11659,5164,11654,11822,11653,22665,5163,5158 Array ( [0] => 11652 [1] => 11820 [2] => 11838 [3] => 11664 [4] => 5161 [5] => 11837 [6] => 5159 [7] => 11331 [8] => 11660 [9] => 5160 [10] => 11659 [11] => 5164 [12] => 11654 [13] => 11822 [14] => 11653 [15] => 22665 [16] => 5163 [17] => 5158 )