สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5161' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11660,22665,5164,11654,11819,5158,11824,11659,11823,11331,11820,11656,11822,11837,11652,5160,5159,12132 Array ( [0] => 11660 [1] => 22665 [2] => 5164 [3] => 11654 [4] => 11819 [5] => 5158 [6] => 11824 [7] => 11659 [8] => 11823 [9] => 11331 [10] => 11820 [11] => 11656 [12] => 11822 [13] => 11837 [14] => 11652 [15] => 5160 [16] => 5159 [17] => 12132 )