สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5161' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11823,5163,22665,11820,11656,11837,5159,5158,11660,11822,11659,5164,11824,11658,11331,11819,11652,11838 Array ( [0] => 11823 [1] => 5163 [2] => 22665 [3] => 11820 [4] => 11656 [5] => 11837 [6] => 5159 [7] => 5158 [8] => 11660 [9] => 11822 [10] => 11659 [11] => 5164 [12] => 11824 [13] => 11658 [14] => 11331 [15] => 11819 [16] => 11652 [17] => 11838 )