สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5155' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17725,17722,14614,9116,17723,16230,17718,19801,17720,13464,15971,10823,14182,14039,13466,17716,13463,21563 Array ( [0] => 17725 [1] => 17722 [2] => 14614 [3] => 9116 [4] => 17723 [5] => 16230 [6] => 17718 [7] => 19801 [8] => 17720 [9] => 13464 [10] => 15971 [11] => 10823 [12] => 14182 [13] => 14039 [14] => 13466 [15] => 17716 [16] => 13463 [17] => 21563 )