สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5155' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17721,17717,16229,14039,19801,10823,14037,17715,13464,17722,13466,23187,12766,19803,17718,17726,14883,16230 Array ( [0] => 17721 [1] => 17717 [2] => 16229 [3] => 14039 [4] => 19801 [5] => 10823 [6] => 14037 [7] => 17715 [8] => 13464 [9] => 17722 [10] => 13466 [11] => 23187 [12] => 12766 [13] => 19803 [14] => 17718 [15] => 17726 [16] => 14883 [17] => 16230 )