สินค้าหมด

899 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5154' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23182,22340,20606,22667,15389,22030,16233,11979,13841,9556,22891,20275,23183,16238,16250,14877,15689,9568 Array ( [0] => 23182 [1] => 22340 [2] => 20606 [3] => 22667 [4] => 15389 [5] => 22030 [6] => 16233 [7] => 11979 [8] => 13841 [9] => 9556 [10] => 22891 [11] => 20275 [12] => 23183 [13] => 16238 [14] => 16250 [15] => 14877 [16] => 15689 [17] => 9568 )