สินค้าหมด

559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5153' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14882,17348,14877,16237,16240,19695,18770,20606,9556,20275,11725,14853,9544,19842,18429,22369,21548,9562 Array ( [0] => 14882 [1] => 17348 [2] => 14877 [3] => 16237 [4] => 16240 [5] => 19695 [6] => 18770 [7] => 20606 [8] => 9556 [9] => 20275 [10] => 11725 [11] => 14853 [12] => 9544 [13] => 19842 [14] => 18429 [15] => 22369 [16] => 21548 [17] => 9562 )