สินค้าหมด

559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5153' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14856,14850,22029,17346,10434,22340,16236,9568,16325,20159,9543,23184,9552,14876,18435,14880,16250,14882 Array ( [0] => 14856 [1] => 14850 [2] => 22029 [3] => 17346 [4] => 10434 [5] => 22340 [6] => 16236 [7] => 9568 [8] => 16325 [9] => 20159 [10] => 9543 [11] => 23184 [12] => 9552 [13] => 14876 [14] => 18435 [15] => 14880 [16] => 16250 [17] => 14882 )