สินค้าหมด

399 BAHT
559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5152' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19692,14875,16261,19689,18431,17232,23183,14888,9561,22028,9544,22030,14966,16252,9550,14150,14880,5148 Array ( [0] => 19692 [1] => 14875 [2] => 16261 [3] => 19689 [4] => 18431 [5] => 17232 [6] => 23183 [7] => 14888 [8] => 9561 [9] => 22028 [10] => 9544 [11] => 22030 [12] => 14966 [13] => 16252 [14] => 9550 [15] => 14150 [16] => 14880 [17] => 5148 )