สินค้าหมด

399 BAHT
559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5152' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23333,14886,14872,14966,14865,16735,16246,18433,9542,21282,17351,14877,14880,17350,14858,17356,18432,15689 Array ( [0] => 23333 [1] => 14886 [2] => 14872 [3] => 14966 [4] => 14865 [5] => 16735 [6] => 16246 [7] => 18433 [8] => 9542 [9] => 21282 [10] => 17351 [11] => 14877 [12] => 14880 [13] => 17350 [14] => 14858 [15] => 17356 [16] => 18432 [17] => 15689 )