สินค้าหมด

399 BAHT
559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5152' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22927,9554,16252,9564,23448,16257,9544,14860,23185,24959,24894,9563,13455,14151,18429,5147,16262,14863 Array ( [0] => 22927 [1] => 9554 [2] => 16252 [3] => 9564 [4] => 23448 [5] => 16257 [6] => 9544 [7] => 14860 [8] => 23185 [9] => 24959 [10] => 24894 [11] => 9563 [12] => 13455 [13] => 14151 [14] => 18429 [15] => 5147 [16] => 16262 [17] => 14863 )