สินค้าหมด

899 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5151' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20269,22260,23447,6838,16241,14042,15716,9556,16251,9541,16262,16234,14874,9548,19689,9542,14864,14033 Array ( [0] => 20269 [1] => 22260 [2] => 23447 [3] => 6838 [4] => 16241 [5] => 14042 [6] => 15716 [7] => 9556 [8] => 16251 [9] => 9541 [10] => 16262 [11] => 16234 [12] => 14874 [13] => 9548 [14] => 19689 [15] => 9542 [16] => 14864 [17] => 14033 )