สินค้าหมด

899 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5150' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14150,13457,22370,15684,15689,21957,9569,9563,5147,13460,17357,14886,14856,20604,22341,23017,9565,14877 Array ( [0] => 14150 [1] => 13457 [2] => 22370 [3] => 15684 [4] => 15689 [5] => 21957 [6] => 9569 [7] => 9563 [8] => 5147 [9] => 13460 [10] => 17357 [11] => 14886 [12] => 14856 [13] => 20604 [14] => 22341 [15] => 23017 [16] => 9565 [17] => 14877 )