มีสินค้า

499 BAHT
1599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5148' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16245,16735,9572,17350,23333,22384,14868,9549,14864,22891,13460,17830,22341,6303,21282,15716,16238,14878 Array ( [0] => 16245 [1] => 16735 [2] => 9572 [3] => 17350 [4] => 23333 [5] => 22384 [6] => 14868 [7] => 9549 [8] => 14864 [9] => 22891 [10] => 13460 [11] => 17830 [12] => 22341 [13] => 6303 [14] => 21282 [15] => 15716 [16] => 16238 [17] => 14878 )