มีสินค้า

499 BAHT
1599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5148' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23601,22370,15389,17216,20604,10434,9550,17347,9555,14872,9563,5147,16257,14850,21957,13841,6300,9568 Array ( [0] => 23601 [1] => 22370 [2] => 15389 [3] => 17216 [4] => 20604 [5] => 10434 [6] => 9550 [7] => 17347 [8] => 9555 [9] => 14872 [10] => 9563 [11] => 5147 [12] => 16257 [13] => 14850 [14] => 21957 [15] => 13841 [16] => 6300 [17] => 9568 )