มีสินค้า

499 BAHT
1599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5148' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14850,14886,20606,16246,14871,15686,17232,23601,12508,21956,17860,16259,14864,5152,16261,23448,17714,9555 Array ( [0] => 14850 [1] => 14886 [2] => 20606 [3] => 16246 [4] => 14871 [5] => 15686 [6] => 17232 [7] => 23601 [8] => 12508 [9] => 21956 [10] => 17860 [11] => 16259 [12] => 14864 [13] => 5152 [14] => 16261 [15] => 23448 [16] => 17714 [17] => 9555 )