สินค้าหมด

129 BAHT
129 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5119' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2182,22691,22902,138,25292,13547,9819,24363,14083,24234,10421,4873,10030,25301,23019,17857,9399,14565 Array ( [0] => 2182 [1] => 22691 [2] => 22902 [3] => 138 [4] => 25292 [5] => 13547 [6] => 9819 [7] => 24363 [8] => 14083 [9] => 24234 [10] => 10421 [11] => 4873 [12] => 10030 [13] => 25301 [14] => 23019 [15] => 17857 [16] => 9399 [17] => 14565 )