มีสินค้า

129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5115' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25306,8867,18299,70,4686,18821,19833,11109,22936,21162,13877,11720,21159,21014,10423,23052,1829,13886 Array ( [0] => 25306 [1] => 8867 [2] => 18299 [3] => 70 [4] => 4686 [5] => 18821 [6] => 19833 [7] => 11109 [8] => 22936 [9] => 21162 [10] => 13877 [11] => 11720 [12] => 21159 [13] => 21014 [14] => 10423 [15] => 23052 [16] => 1829 [17] => 13886 )