สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5069' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5944,19094,5084,13955,5943,5083,13954 Array ( [0] => 5944 [1] => 19094 [2] => 5084 [3] => 13955 [4] => 5943 [5] => 5083 [6] => 13954 )