สินค้าเหลือน้อย

150 BAHT
200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5050' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10319,3929,9227,3928,3950,4245,10728,3935,3932,1094,13645,7919,22548,1099,10320,1096,7476,9224 Array ( [0] => 10319 [1] => 3929 [2] => 9227 [3] => 3928 [4] => 3950 [5] => 4245 [6] => 10728 [7] => 3935 [8] => 3932 [9] => 1094 [10] => 13645 [11] => 7919 [12] => 22548 [13] => 1099 [14] => 10320 [15] => 1096 [16] => 7476 [17] => 9224 )