สินค้าเหลือน้อย

150 BAHT
200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5050' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7916,6101,10344,9224,1093,4246,3933,1186,4242,7476,3431,1097,1091,13645,15582,19481,22548,3932 Array ( [0] => 7916 [1] => 6101 [2] => 10344 [3] => 9224 [4] => 1093 [5] => 4246 [6] => 3933 [7] => 1186 [8] => 4242 [9] => 7476 [10] => 3431 [11] => 1097 [12] => 1091 [13] => 13645 [14] => 15582 [15] => 19481 [16] => 22548 [17] => 3932 )