สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5049' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6663,4317,3617,5867,3853,5202,5203,6184,3851,3418,3417,20904,8562,4776,5868,5590,3466,5249 Array ( [0] => 6663 [1] => 4317 [2] => 3617 [3] => 5867 [4] => 3853 [5] => 5202 [6] => 5203 [7] => 6184 [8] => 3851 [9] => 3418 [10] => 3417 [11] => 20904 [12] => 8562 [13] => 4776 [14] => 5868 [15] => 5590 [16] => 3466 [17] => 5249 )