สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'5042' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3611,1183,3396,3397,9172,4265,4243,1949,9280,23459,10803,3085,5999,5046,9279,9171,10736,4088 Array ( [0] => 3611 [1] => 1183 [2] => 3396 [3] => 3397 [4] => 9172 [5] => 4265 [6] => 4243 [7] => 1949 [8] => 9280 [9] => 23459 [10] => 10803 [11] => 3085 [12] => 5999 [13] => 5046 [14] => 9279 [15] => 9171 [16] => 10736 [17] => 4088 )