สินค้าหมด

880 BAHT
1100 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'5041' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3097,8550,9167,22875,1172,9202,20896,8509,8619,8611,17933,9282,20166,8627,3856,6845,6854,12235 Array ( [0] => 3097 [1] => 8550 [2] => 9167 [3] => 22875 [4] => 1172 [5] => 9202 [6] => 20896 [7] => 8509 [8] => 8619 [9] => 8611 [10] => 17933 [11] => 9282 [12] => 20166 [13] => 8627 [14] => 3856 [15] => 6845 [16] => 6854 [17] => 12235 )