สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5040' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4248,2333,20901,4120,10068,9834,12999,1163,6749,13004,15185,9673,8965,1158,5055,11518,2331,3064 Array ( [0] => 4248 [1] => 2333 [2] => 20901 [3] => 4120 [4] => 10068 [5] => 9834 [6] => 12999 [7] => 1163 [8] => 6749 [9] => 13004 [10] => 15185 [11] => 9673 [12] => 8965 [13] => 1158 [14] => 5055 [15] => 11518 [16] => 2331 [17] => 3064 )