สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5040' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8965,1020,4257,2332,4120,4128,1184,773,9105,15584,20901,15583,9521,4987,12294,2333,12998,9522 Array ( [0] => 8965 [1] => 1020 [2] => 4257 [3] => 2332 [4] => 4120 [5] => 4128 [6] => 1184 [7] => 773 [8] => 9105 [9] => 15584 [10] => 20901 [11] => 15583 [12] => 9521 [13] => 4987 [14] => 12294 [15] => 2333 [16] => 12998 [17] => 9522 )