มีสินค้า

Mook

284 BAHT
299 BAHT
add to cart

หนังสือข้อมูลในการจัดทำอนิเมะชั่นของ MAOYU ที่จะเปิดเผยเรื่องราวข้อมูลการสร้างและดัดแปลงเวอร์ชั่นนิยายให้

กลายมาเป็นอนิเมชั่นทุกขั้นตอน

 

  • Adventure , Demons , Fantasy , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'501' and ( pcharacter='34' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23298,4737,659,10276,500,1216,2902,657,4346,661,918,497,660,5785,23299,658 Array ( [0] => 23298 [1] => 4737 [2] => 659 [3] => 10276 [4] => 500 [5] => 1216 [6] => 2902 [7] => 657 [8] => 4346 [9] => 661 [10] => 918 [11] => 497 [12] => 660 [13] => 5785 [14] => 23299 [15] => 658 )