สินค้าเหลือน้อย

89 BAHT
139 BAHT
add to cart

โมเดลมินิ SD กันดั้ม ในราคาพิเศษ มีให้เลือกสะสม 15 แบบ 

GD-12-81669
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'4902' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6017,16967,13882,10428,2273,19362,575,13825,12236,13861,3964,17491,15427,13313,15938,12816,15418,16961 Array ( [0] => 6017 [1] => 16967 [2] => 13882 [3] => 10428 [4] => 2273 [5] => 19362 [6] => 575 [7] => 13825 [8] => 12236 [9] => 13861 [10] => 3964 [11] => 17491 [12] => 15427 [13] => 13313 [14] => 15938 [15] => 12816 [16] => 15418 [17] => 16961 )