สินค้าหมด

89 BAHT
139 BAHT

โมเดลมินิ SD กันดั้ม ในราคาพิเศษ มีให้เลือกสะสม 15 แบบ 

GD-12-81669
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'4900' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13340,11397,13297,16155,12046,17823,4896,18245,20623,15397,15953,309,6851,11443,13347,11499,15421,6014 Array ( [0] => 13340 [1] => 11397 [2] => 13297 [3] => 16155 [4] => 12046 [5] => 17823 [6] => 4896 [7] => 18245 [8] => 20623 [9] => 15397 [10] => 15953 [11] => 309 [12] => 6851 [13] => 11443 [14] => 13347 [15] => 11499 [16] => 15421 [17] => 6014 )