พรีออเดอร์

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'4886' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22982,1545,18548,23628,17660,22113,4733,4061,10157,10825,8249,6514,15776,13742,11173,1585,2860,23788 Array ( [0] => 22982 [1] => 1545 [2] => 18548 [3] => 23628 [4] => 17660 [5] => 22113 [6] => 4733 [7] => 4061 [8] => 10157 [9] => 10825 [10] => 8249 [11] => 6514 [12] => 15776 [13] => 13742 [14] => 11173 [15] => 1585 [16] => 2860 [17] => 23788 )