พรีออเดอร์

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'4886' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3212,20584,20179,22194,7782,10145,14550,22052,3189,2971,9145,22277,13173,22883,2680,15581,22093,507 Array ( [0] => 3212 [1] => 20584 [2] => 20179 [3] => 22194 [4] => 7782 [5] => 10145 [6] => 14550 [7] => 22052 [8] => 3189 [9] => 2971 [10] => 9145 [11] => 22277 [12] => 13173 [13] => 22883 [14] => 2680 [15] => 15581 [16] => 22093 [17] => 507 )