สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4874' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13555,2176,18295,12502,4689,8490,23314,20575,18858,22936,20578,1815,16222,2185,11108,20391,22625,23112 Array ( [0] => 13555 [1] => 2176 [2] => 18295 [3] => 12502 [4] => 4689 [5] => 8490 [6] => 23314 [7] => 20575 [8] => 18858 [9] => 22936 [10] => 20578 [11] => 1815 [12] => 16222 [13] => 2185 [14] => 11108 [15] => 20391 [16] => 22625 [17] => 23112 )