สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4873' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10967,1832,9108,1829,16600,16224,20497,22897,21574,5213,2181,12432,18126,22699,18301,4403,6392,13863 Array ( [0] => 10967 [1] => 1832 [2] => 9108 [3] => 1829 [4] => 16600 [5] => 16224 [6] => 20497 [7] => 22897 [8] => 21574 [9] => 5213 [10] => 2181 [11] => 12432 [12] => 18126 [13] => 22699 [14] => 18301 [15] => 4403 [16] => 6392 [17] => 13863 )