สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4873' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22878,10420,14072,20982,4341,4415,23536,19829,17391,10,17515,14165,17856,19824,10865,22901,2284,23055 Array ( [0] => 22878 [1] => 10420 [2] => 14072 [3] => 20982 [4] => 4341 [5] => 4415 [6] => 23536 [7] => 19829 [8] => 17391 [9] => 10 [10] => 17515 [11] => 14165 [12] => 17856 [13] => 19824 [14] => 10865 [15] => 22901 [16] => 2284 [17] => 23055 )