สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4868' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23789,11720,1799,2207,24946,2200,9821,89,2259,19467,17496,1805,4486,2174,63,8867,4123,18583 Array ( [0] => 23789 [1] => 11720 [2] => 1799 [3] => 2207 [4] => 24946 [5] => 2200 [6] => 9821 [7] => 89 [8] => 2259 [9] => 19467 [10] => 17496 [11] => 1805 [12] => 4486 [13] => 2174 [14] => 63 [15] => 8867 [16] => 4123 [17] => 18583 )