สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4853' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8369,8269,6449,5411,3352,11607,11619,4064,6322,12863,1319,5097,9318,3156,5098,5093,5233,3639 Array ( [0] => 8369 [1] => 8269 [2] => 6449 [3] => 5411 [4] => 3352 [5] => 11607 [6] => 11619 [7] => 4064 [8] => 6322 [9] => 12863 [10] => 1319 [11] => 5097 [12] => 9318 [13] => 3156 [14] => 5098 [15] => 5093 [16] => 5233 [17] => 3639 )