มีสินค้า

799 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4821' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11029,22224,11020,14693,8435,9421,11026,8436,6496,8439,11032,8437,8438,11488,10279,8539,14686 Array ( [0] => 11029 [1] => 22224 [2] => 11020 [3] => 14693 [4] => 8435 [5] => 9421 [6] => 11026 [7] => 8436 [8] => 6496 [9] => 8439 [10] => 11032 [11] => 8437 [12] => 8438 [13] => 11488 [14] => 10279 [15] => 8539 [16] => 14686 )