สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4786' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22009,22006,19575,20348,22008,20349,4164,383,18491,18490,19563,22012,392,19573,19569,20350,381,386 Array ( [0] => 22009 [1] => 22006 [2] => 19575 [3] => 20348 [4] => 22008 [5] => 20349 [6] => 4164 [7] => 383 [8] => 18491 [9] => 18490 [10] => 19563 [11] => 22012 [12] => 392 [13] => 19573 [14] => 19569 [15] => 20350 [16] => 381 [17] => 386 )