สินค้าหมด

3,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4786' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18491,20350,18490,22010,387,389,22011,20347,19573,383,19569,20349,392,19574,385,20348,22009,381 Array ( [0] => 18491 [1] => 20350 [2] => 18490 [3] => 22010 [4] => 387 [5] => 389 [6] => 22011 [7] => 20347 [8] => 19573 [9] => 383 [10] => 19569 [11] => 20349 [12] => 392 [13] => 19574 [14] => 385 [15] => 20348 [16] => 22009 [17] => 381 )