สินค้าหมด

3,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4786' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,385,19574,4164,6187,22011,386,19567,20347,19575,20350,22008,18491,19563,387,18489,22009,20348,383 Array ( [0] => 385 [1] => 19574 [2] => 4164 [3] => 6187 [4] => 22011 [5] => 386 [6] => 19567 [7] => 20347 [8] => 19575 [9] => 20350 [10] => 22008 [11] => 18491 [12] => 19563 [13] => 387 [14] => 18489 [15] => 22009 [16] => 20348 [17] => 383 )