สินค้าหมด

1,000 BAHT
4569,4570,4769 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 4569 [1] => 4570 [2] => 4769 )