สินค้าเหลือน้อย

2,480 BAHT
3100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4761' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4750,6217,8395,7839,6219,5693,9411,6484,6224,11707,6211,8394,6235,8393,5516,6483,3686,11709 Array ( [0] => 4750 [1] => 6217 [2] => 8395 [3] => 7839 [4] => 6219 [5] => 5693 [6] => 9411 [7] => 6484 [8] => 6224 [9] => 11707 [10] => 6211 [11] => 8394 [12] => 6235 [13] => 8393 [14] => 5516 [15] => 6483 [16] => 3686 [17] => 11709 )