มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4756' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8885,21771,4872,11489,13858,5956,8877,13880,21628,21731,13947,23811,24378,18290,24108,13960,9440,16209 Array ( [0] => 8885 [1] => 21771 [2] => 4872 [3] => 11489 [4] => 13858 [5] => 5956 [6] => 8877 [7] => 13880 [8] => 21628 [9] => 21731 [10] => 13947 [11] => 23811 [12] => 24378 [13] => 18290 [14] => 24108 [15] => 13960 [16] => 9440 [17] => 16209 )