มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4756' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10604,1777,77,17502,22264,22625,2205,24233,14074,23833,13947,23022,17,13960,8831,17497,10054,13889 Array ( [0] => 10604 [1] => 1777 [2] => 77 [3] => 17502 [4] => 22264 [5] => 22625 [6] => 2205 [7] => 24233 [8] => 14074 [9] => 23833 [10] => 13947 [11] => 23022 [12] => 17 [13] => 13960 [14] => 8831 [15] => 17497 [16] => 10054 [17] => 13889 )