มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4756' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14090,13908,2184,21259,20727,22677,20496,17504,22878,20338,13854,2208,10437,16224,16209,13937,18316,13916 Array ( [0] => 14090 [1] => 13908 [2] => 2184 [3] => 21259 [4] => 20727 [5] => 22677 [6] => 20496 [7] => 17504 [8] => 22878 [9] => 20338 [10] => 13854 [11] => 2208 [12] => 10437 [13] => 16224 [14] => 16209 [15] => 13937 [16] => 18316 [17] => 13916 )