มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4756' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2210,4872,8022,16213,18704,21006,1801,20567,13885,13862,11719,11106,4713,22674,21748,12828,21855,95 Array ( [0] => 2210 [1] => 4872 [2] => 8022 [3] => 16213 [4] => 18704 [5] => 21006 [6] => 1801 [7] => 20567 [8] => 13885 [9] => 13862 [10] => 11719 [11] => 11106 [12] => 4713 [13] => 22674 [14] => 21748 [15] => 12828 [16] => 21855 [17] => 95 )