สินค้าเหลือน้อย

3,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4750' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6211,5693,8361,11707,8393,6235,4761,3686,6224,6483,11709,7839,6484,8394,6219,6217,8395,5516 Array ( [0] => 6211 [1] => 5693 [2] => 8361 [3] => 11707 [4] => 8393 [5] => 6235 [6] => 4761 [7] => 3686 [8] => 6224 [9] => 6483 [10] => 11709 [11] => 7839 [12] => 6484 [13] => 8394 [14] => 6219 [15] => 6217 [16] => 8395 [17] => 5516 )