มีสินค้า

390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4747' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1851,16192,4745,14023,16219,11720,14691,10021,28,24249,42,24986,1834,23837,21576,1828,23110,16212 Array ( [0] => 1851 [1] => 16192 [2] => 4745 [3] => 14023 [4] => 16219 [5] => 11720 [6] => 14691 [7] => 10021 [8] => 28 [9] => 24249 [10] => 42 [11] => 24986 [12] => 1834 [13] => 23837 [14] => 21576 [15] => 1828 [16] => 23110 [17] => 16212 )