มีสินค้า

390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4746' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19169,6399,14626,14581,18301,18856,18827,9978,6820,335,4418,2224,14082,15234,13,10379,124,10865 Array ( [0] => 19169 [1] => 6399 [2] => 14626 [3] => 14581 [4] => 18301 [5] => 18856 [6] => 18827 [7] => 9978 [8] => 6820 [9] => 335 [10] => 4418 [11] => 2224 [12] => 14082 [13] => 15234 [14] => 13 [15] => 10379 [16] => 124 [17] => 10865 )