มีสินค้า

490 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4745' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22488,9333,8979,14891,2183,9440,13956,12188,13851,6937,18121,2899,18862,8,16972,1840,67,4716 Array ( [0] => 22488 [1] => 9333 [2] => 8979 [3] => 14891 [4] => 2183 [5] => 9440 [6] => 13956 [7] => 12188 [8] => 13851 [9] => 6937 [10] => 18121 [11] => 2899 [12] => 18862 [13] => 8 [14] => 16972 [15] => 1840 [16] => 67 [17] => 4716 )