มีสินค้า

490 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4745' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24479,21250,13876,16199,19817,14691,16142,2181,42,14072,10866,13858,17498,13874,21771,19816,16970,20561 Array ( [0] => 24479 [1] => 21250 [2] => 13876 [3] => 16199 [4] => 19817 [5] => 14691 [6] => 16142 [7] => 2181 [8] => 42 [9] => 14072 [10] => 10866 [11] => 13858 [12] => 17498 [13] => 13874 [14] => 21771 [15] => 19816 [16] => 16970 [17] => 20561 )