มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,335,24234,23052,14071,21160,22936,19638,15626,20578,21858,20575,21546,10090,23767,2179,8031,24695,21259 Array ( [0] => 335 [1] => 24234 [2] => 23052 [3] => 14071 [4] => 21160 [5] => 22936 [6] => 19638 [7] => 15626 [8] => 20578 [9] => 21858 [10] => 20575 [11] => 21546 [12] => 10090 [13] => 23767 [14] => 2179 [15] => 8031 [16] => 24695 [17] => 21259 )