มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22787,16321,2663,23534,10093,8030,23830,53,17150,23765,8869,4403,20343,19827,22485,20393,20038,18315 Array ( [0] => 22787 [1] => 16321 [2] => 2663 [3] => 23534 [4] => 10093 [5] => 8030 [6] => 23830 [7] => 53 [8] => 17150 [9] => 23765 [10] => 8869 [11] => 4403 [12] => 20343 [13] => 19827 [14] => 22485 [15] => 20393 [16] => 20038 [17] => 18315 )