มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9670,17507,11078,10021,11720,21575,1784,16213,18159,24939,81,22293,4874,1829,15433,4711,13785,20499 Array ( [0] => 9670 [1] => 17507 [2] => 11078 [3] => 10021 [4] => 11720 [5] => 21575 [6] => 1784 [7] => 16213 [8] => 18159 [9] => 24939 [10] => 81 [11] => 22293 [12] => 4874 [13] => 1829 [14] => 15433 [15] => 4711 [16] => 13785 [17] => 20499 )