มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23831,16213,13890,24473,19632,8888,337,4123,11107,23760,20032,9580,4711,14515,1838,2663,11718,4420 Array ( [0] => 23831 [1] => 16213 [2] => 13890 [3] => 24473 [4] => 19632 [5] => 8888 [6] => 337 [7] => 4123 [8] => 11107 [9] => 23760 [10] => 20032 [11] => 9580 [12] => 4711 [13] => 14515 [14] => 1838 [15] => 2663 [16] => 11718 [17] => 4420 )