มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8047,10350,20594,14167,22693,17121,10056,11720,16217,21626,10479,11719,11727,81,23731,14891,23055,14958 Array ( [0] => 8047 [1] => 10350 [2] => 20594 [3] => 14167 [4] => 22693 [5] => 17121 [6] => 10056 [7] => 11720 [8] => 16217 [9] => 21626 [10] => 10479 [11] => 11719 [12] => 11727 [13] => 81 [14] => 23731 [15] => 14891 [16] => 23055 [17] => 14958 )