มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14023,18310,22316,1802,14500,22686,11081,18707,15624,1825,4416,18126,20340,24500,12928,10029,13912,20454 Array ( [0] => 14023 [1] => 18310 [2] => 22316 [3] => 1802 [4] => 14500 [5] => 22686 [6] => 11081 [7] => 18707 [8] => 15624 [9] => 1825 [10] => 4416 [11] => 18126 [12] => 20340 [13] => 24500 [14] => 12928 [15] => 10029 [16] => 13912 [17] => 20454 )